Strona główna

MAŁY I DUŻY OBIEG KRWI


OBIEG MAŁY
komora prawa (KP)

pień płucny i tętnice płucne

naczynia włosowate płuc

żyły płucne

przedsionek lewy (PL)
OBIEG DUŻY
komora lewa (KL)

aorta

tętnice

naczynia włosowate (dochodzące do wszystkich części ciała)

żyły

żyły główne

przedsionek prawy (PP)
OBIEG MAŁY
itd.


Rola serca w obiegu dużym i małym

Układ krwionośny składa się z serca i naczyń krwionośnych: tętnic, żył i naczyń włosowatych. W układzie krwionośnym wyróżnia się krwioobieg duży i mały. Krwioobieg duży obejmuje wędrówkę krwi z lewej komory, poprzez naczynia do przedsionka prawego. A krwioobieg mały, inaczej płucny, obejmuje wędrówkę z krwi z komory prawej, poprzez naczynia do przedsionka lewego. W obiegu dużym tętnicami płynie krew natlenowana, a żyłami krew odtlenowana. W obiegu małym jest odwrotnie, żyłami płynie krew natlenowana, a tętnicami krew odtlenowana.

W układzie krwionośnym bezustannie krąży krew dzięki pracy serca, które działa jak pompa, która najpierw wyrzuca krew do naczyń krwionośnych, a potem wysysa ją z naczyń. Skurcz komory lewej wyrzuca krew do tętnicy głównej, zwanej aortą, która dzieli się na coraz drobniejsze naczynia tętnicze przechodzące w sieć naczyń włosowatych. Po zaopatrzeniu tkanek w tlen i substancje odżywcze oraz odebraniu dwutlenku węgla i końcowych produktów metabolizmu, związków azotowych krew wraca do serca żyłami, które zbierają się w żyłę główną dolną i żyłę główną górną, a te wpadają do przedsionka prawego, skąd trafia on do komory prawej. W wyniku skurczu komory prawej krew żylna jest wyrzucana do pnia płucnego i dalej do tętnic płucnych biegnących do płuc. W płucach krew oddaje dwutlenek węgla, pobiera tlen i wraca żyłami płucnymi do lewego przedsionka, skąd dostaje się do komory lewej. Analizując rolę serca w obiegu dużym i małym można powiedzieć, że serce stanowi jakby dwie pompy (prawą obejmującą prawą część serca i lewą obejmującą lewą część). Dzięki systemowi zastawek znajdujących się wewnątrz każdej z tych pomp, krew porusza się tylko w jednym kierunku.